Bàrdachd | Am Bàta Againne

Tha dàn sgoinneil againn an-diugh le Alasdair Paul, fear aig a bheil – am beachd sgioba Dhàna – sàr sgilean sgrìobhaidh.

"MV Isle of Arran 250107c" by User:Dave souza - Own work. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MV_Isle_of_Arran_250107c.jpg#mediaviewer/File:MV_Isle_of_Arran_250107c.jpg
le Dave Souza

 

Am Bàta Againne

Cha bhòidheach am bàta thu

nuair thunnaicheas tu don chala

le do chliathaichean leacach leathann

a’ luasgadh bho thaobh gu taobh

’S e droch dhìol a gheibh thu

bhon t-suail is bho na tuinn

nuair dh’fheuchas tu ri do thòin

obrachadh a-steach don chidhe

 

Chan aighearach do choltas e

Cha soilleir no dathach do thuar

B’e geal is dubh a bha an dàn

nuair roghnaicheadh dreach do threud

le leòmhann buidhe air d’fhuinneal

gad chumail fo chuing Mhic a’ Bhriuthainn

Tha do mhaise a nis a’ call a lainnir

le smail meirg is ola a’ cinntinn

 

Ach is dìcheallach dhuinn am bàta thu

mar mhàthair nach iarr buidheachas

Is tusa ‘ghiùlaineas gun ghearan sinn

gu bhith air ùr breith ann an tìr thall

Tulgaidh thu sinn nad chreathall iarann

gar suaineadh nad bhroinn fhìalaidh

a’ cumail blàths is biadh rinn

agus a’ frithealadh ar n’uile feum

 

Ach nach neo-thaingeil a’ chlann sinn

is mì-chùiseach sinn air do dhìlse

Nuair sheòlas tu mar bu chòir

facail molaidh bhuainn, cha tig gin

Ach nuair chuireas stoirm casg ort

’s e stoirm càinidh a bhuaileas ort

Ged is ainneamh a bhriseas sìos thu

Nach sinn an-sin, ‘tha deònach cur às dhut

Loch Seaforth At Stornoway At Night, 21 February 2015.jpg
Loch Seaforth At Stornoway At Night, 21 February 2015” by Mn28Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Share

Fàg freagairt

Cha dèid an seòladh puist-dhealain agad fhoillseachadh. Tha * ris na raointean a tha riatanach