“Thalla gu Taigh na Gàidhlig!” – Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu

taigh na gaidhlig

Tha Shannon Cowie na h-oileanach an sàs anns an Sgeama Ghàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu, Taigh na Gàidhlig. Bha Dàna an làthair aig Fèis Litreachais an Oilthigh an t-seachdain seo agus thug an tè òg Inbhir Niseach luaidh air cò ris a tha beatha do Ghàidheil coltach aig an Oilthigh latha an-diugh. Leugh an còrr de ““Thalla gu Taigh na Gàidhlig!” – Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu”

Share