Lèirmheas Leabhair: “Remember Limerick / Cuimhnigh ar Luimneach”

Le Niall Gòrdan

Dè tha ann am “Pogrom”? Cò às a thàinig “an rann Luimneach”? Sin dà cheist – am measg mòran eile – a th’ air am fuasgladh ann an leabhar Beurla mu dhualchas a’ chathair-bhaile seo ann an Èirinn, leabhar grinn a chaidh a chur ri chèile le Críostóir còir Ó Floinn, a rugadh san dearbh àite. Leugh an còrr de “Lèirmheas Leabhair: “Remember Limerick / Cuimhnigh ar Luimneach””

Share

An Tùsanach Trèigte | An Treubh Naragansait; Pàirt I

©Innapoy
©Innapoy

Sna h-artaigealan seo, bidh Liam Alastair a’ toirt sùil air eachdraidh, cultar an latha an-diugh agus ath-bheothachadh cànain nan Naragansat, treubh tùsanach an Eilein Ròdaich. ‘S fhada on a bha an treubh ionadail againn, an Naragansat (Beurla: Narragansett), a’ còmhnaidh ’s a’ gabhail sealbh air an fhearann timcheall a’ bhàigh air a bheil ‘Bàgh nan Naragansat’ san Eilean Ròdach air an latha an-diugh. Tha iad nam pàirt dhùthchasach chudromach de chultar an Eilein, ach pàirt nach glac tòrr aire bhon t-sluagh eile a bhitheas a’ fuireach an-seo. San Eilean Ròdach, tha, agus bha, comhstrì a’ tachairt fad linntean timcheall nan ceistean mu choinneamh ‘fìor-dhùthchas’ nan Ròdach – na h-aon cheistean air nach tàinig fuasgladh thar na dùthcha no an Domhain fhathast. .

 

Leugh an còrr de “An Tùsanach Trèigte | An Treubh Naragansait; Pàirt I”

Share

“Thalla gu Taigh na Gàidhlig!” – Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu

taigh na gaidhlig

Tha Shannon Cowie na h-oileanach an sàs anns an Sgeama Ghàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu, Taigh na Gàidhlig. Bha Dàna an làthair aig Fèis Litreachais an Oilthigh an t-seachdain seo agus thug an tè òg Inbhir Niseach luaidh air cò ris a tha beatha do Ghàidheil coltach aig an Oilthigh latha an-diugh. Leugh an còrr de ““Thalla gu Taigh na Gàidhlig!” – Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu”

Share