Lèirmheas Film | Fading Gigolo

Dh’fhaoidte nach aithne dhut an t-ainm John Turturro, ach ’s cinnteach gum bi thu air fhaicinn. Mar as àbhaist, cha bhi e a’ cluich na prìomh phàirt (b’ esan Jesus Quintata ann an The Big Lebowski agus Pete Hogwallop ann an O Brother, Where Art Thou?) agus chanadh tu gur e cleasaiche caractair a th’…