Dad a thuirt thu?

Faclan Feumail A leughadair chòir! Seo agad taghadh de na gnàthsan-cainnte a tha a’ nochdadh ann an trì de na sgeulachdan goirid aig Dàna. Bidh tuilleadh fhaclan a’ tighinn ann an ùine gun a bhith fada. Ma tha thu airson mìneachadh fhaighinn air facal no abairt nach eil san liosta, leig fios dhuinn.