Cha toigh leam am plìon ud

Tomhas de bhàrdachd eile. Tha seo co-cheangailte ris na beachdan aig mòran de luchd-“cha bu chòir” air na meadhanan sòisealta nuair a thug iad mun aire droch-bhuil “Breat-a-mach”. Dhan sgrìobhadair seo, bha nàdar de “phlìonas” a’ tighinn tarsaing anns a’ bheòlagraich mhilis a bha a-nis a’ dol air ais ’s air adhart air Twitter eadar muinntir “bu chòir” agus “cha bu chòir”.

Bàrdachd: cha toigh leam am plìon ud – èist ris an seo!

Cha toigh leam am plìon ud

Le Cead Creative Commons

 

Beul-bòidheach muinntir “nach bu chòir”

guth a ràdh tuilleadh,

oir cha toigh leam am plìon ud.

 

B’ e an-dé an latha agus an-sin an t-àm,

ach b’ e Lunnainn an taghadh

’s chan e Bhruiseal an roghainn,

is cha toigh leam am plìon ud.

 

“Cha ghabh an Roinn-Eòrp’ sinn

a-muigh no ’mach ,

is chan fhaighear an-dé

air ais an-diugh”, ars’ iadsan.

 

B’ e Lunnainn an taghadh

is cha b’ e Bhruiseal an roghainn.

cha toigh leam am plìon ud.

 

A’ gabhail orr’ an-diugh gun till an tìm

a thugadh air falbh leis na breugan mìn,

ged a b’ e Lunnainn an taghadh

’s nach b’ e ’Bhruiseal an roghainn. …

 

…Ò, cha toigh leam am plìon ud!

 

Mur b’ e Murphy,  no Brown,

cò ach Darling nan àite?

 Ach, fhuair sinn Mundell beag

leis an fhaite-ghàire.

 

Ò, cha toigh leam am plìon ud!

 

Chuir iad às an cuirp

mun t-suaile san domhain

“Dar a ruigeas sinn am bàrr,

se an sgeir a bhios fodhainn!”

 

…Cha toigh leam am plìon ud….

 

Gach neach ´s a thoil fhéin

“Och is ochan nan och éire!” …

 

… B’ e Lunnainn an taghadh

’s cha b’ e ’Bhruiseal a roghainn. …

 

.. Ubh, cha toigh leam am plìon ud.

 

Le Steaphan Mac Risnidh

Share

Fàg freagairt

Cha dèid an seòladh puist-dhealain agad fhoillseachadh. Tha * ris na raointean a tha riatanach