Fàilte Air Na Màbhraich

MàbhraichO chionn seachdain fhuair mi an cothrom is an urram a bhith a’ cur fàilte air buidheann de 40 Màbhrach as leth Club Gàidhlig a’ Ghealbhain. ‘S ann a bha iad air chuairt a dh’Alba gus eòlas a chur air an dualchas is a’ mhion-chànan againne. B’ e oidhche air leth a bh’ ann, is sinn a’ dèanamh gàirdeachas ri cèol, dualchas is seanachas càch a chèile. Seo dàn a sgrìobh mi gus furan a chur orra.

A bhràithrean, A pheathraichean
Guma fialaidh bhios ar fàilte
Fada bho chèile thar cuain
Guma faisg sinn nar cridhe

Thar a’ chuain luainich
A shuathas ri ar cladach
Is e an làmh shìnte
A bheireas air ur dùthaich

An fhairge fhiadhaich
A sguab bho thìr sinn
Is i an sàl citheach
A thug sinn a-null

An ioma-ghaoth
A dh’iadhas ar creag
Is i a’ ghaoth fhial
A thug sibh a-nall

An t-àile faondrach
A lìonas ar sgamhan
Is e an t-adhar siùbhlach
Air an gin ur faclan

A’ choille bhuan
A chruthaich ur faclan
‘S i a’ choille dhian
A mhaireas nar n-inntinn

Am monadh is a’ bheinn
Tro fhireach is falachan
Is am fiadh brisg sinn
A ruitheas tro ur smuain

Am fuaran fiorghlàn
Chumas uisge ri dùthchas
Nach òl sinn às
A bhàthadh ar n-ìota

An cuan luaineach
A bhagaireas ar bàthadh
Cuireamaid coille bhuan
Chuireas bacadh air a bhuaidh

https://www.facebook.com/TeWanangaoAotearoa/?pnref=story

Share

Fàg freagairt

Cha dèid an seòladh puist-dhealain agad fhoillseachadh. Tha * ris na raointean a tha riatanach