Iomairt Sgoil Eòlais na h-Alba

Iomairt Sgoil Eòlais na h-Alba

Tha Iomairt Sgoil Eòlais na h-Alba air fàs caran sàmhach bho chionn ghoirid, ach tha gnothaichean a’ teasachadh a-rithist.

 

An-uiridh, bha iomairt mhòr airson Sgoil Eòlais na h-Alba aig Oilthigh Dhùn Èideann a shàbhaladh bho cho-shuidheachadh roinntean a bhios a’ tachairt as t-samhradh 2014 (aig an dearbh àm ’s a tha dùil aig an Roinn ri Rannsachadh na Gàidhlig 8).

Tha an imrich fhathast a’ dol air aghaidh; bidh an Sgoil a’ gluasad gu penthouse suite 50 Ceàrnag Sheòrais (còmhla ris a h-uile roinn ann an Sgoil Litreachasan, Chànanan is Chultaran) agus an tasglann ainmeil, na leabharlannan, agus eile gam brùthadh a-steach do 29 Ceàrnag Sheòrais.

 

29 Ceàrnag Sheòrais – Tardis an Dotair air iasad?

An-dràsta, tha Sgoil Eòlas na h-Alba, Roinn na Ceiltis, Leabharlann Sgoil Eòlais na h-Alba, Leabharlann na Ceiltis agus àiteachan an luchd-obrach a’ lìonadh 27-29 Ceàrnag Sheòrais.

A-rèir dùil an Oilthighe, thèid na leabharlannan, an tasglann, àiteachan-obrach agus cuid de luchd-obrach uile gu lèir còmhla san aon togalach aig 29 Ceàrnag Sheòrais – am fear as lugha de na trì togalaichean. A bharrachd air sin, tha dùil aig an Oilthigh ri ‘cridhe ùr na Gàidhlig’ a chruthachadh an seo. ’S dòcha gun d’fhuair an t-Oilthigh iasad den Tardis bhon Dotair, oir tha oileanaich agus luchd-obrach na Roinne cinnteach nach bi rùm gu leòr san togalach!

Mar eisimpleir, a-rèir nam planaichean, thèid an àireamh de àiteachan-obrach airson luchd-rannsachaidh a lùghdachadh bhon 50 a tha ann an 27-29 Ceàrnag Sheòrais gu dìreach 7 ann an 29 Ceàrnag Sheòrais! Abair leudachadh ghoireasan, agus an t-Oilthigh ag ràdh gur e piseach a tha ann.

 

Calum MacIain a' seinn na pìoba (1972)  © Sgoil Eòlas na h-Alba, Oilthigh Dhùn Èideann
Calum MacIain a’ seinn na pìoba (1972) © Sgoil Eòlas na h-Alba, Oilthigh Dhùn Èideann

Cridhe na Gàidhlig

Ged a bha an iomairt an-uiridh air leth faicsinneach – a’ sgaoileadh fad is farsaing thar an t-saoghail – tha e coltach nach gabh an Sgoil a chumail ann an 27 Ceàrnag Sheòrais.

An-dràsta, tha cridhe na Gàidhlig san Oilthigh stèidhichte ann an 27 gu 29 Ceàrnag Sheòrais, am measg an luchd-obrach, nan oileanach, na leabharlannan, na tasglannan, agus nan aoighean a thig ann gu minig. Ma thèid na roinnean seo a sgaradh bho chèile, theagamh nach bi an toradh math.

Thèid Roinn na Ceiltis a chur a-steach do Thogalach Uilleim MhicDhonnchaidh, ionad ùr na sgoile, far am bi i an ìre mhath do-fhaicsinneach do dhuine sam bith.

Chan eil planaichean leithid iad seo a’ buntainn ri Oilthigh Dhùn Èideann a-mhàin. Tha iad mar phàirt de cho-shuidheachadh gus rùm a shàbhaladh a tha a’ tachairt ann an iomadh raoin air feadh na dùthcha. Uaireannan, tha e cronail gun teagamh.

 

Oilthigh Aberystwyth

Ann an Oilthigh Aberystwyth, bho chionn ghoirid fhèin, chaidh Roinn na Cuimris imrich às an t-Seann Cholaiste ri taobh na mara, agus a thoirt suas air a’ chnoc do thogalach grànnda ùr. Tha ùpraid a bharrachd air tachairt, agus na h-oileanaich neo-riaraichte air fad.

San imrich, ’s e ‘àite-foghlaim’ a thairgse a bhathar an dùil an Oilthighe. Ach, chaill iad na leabhraichean às an leabharlann aca, leis an ‘àite-fhoghlaim’ làn de sgeilpichean falamh. An uair sin, chaill iad an seòmar fhèin còmhla ris a’ chòrr den togalach.

Tha planaichean ann cuideachd gus an t-àite-fuirich ainmeil Cuimris Pantycelyn a dhùnadh, a dh’aindeoin aimhreit nan oileanach.

Tha e soilleir nach tig rud sam bith math às a’ ghnothach nuair as e luchd-malairt a tha os cionn oilthighean an àite sgoilearan.

 

-Liam Alastair Crouse, le cuideachadh bho Ghille-chrìost MacGill’Eòin, oileanach Ceilteach ODÈ

 

Share

Fàg freagairt

Cha dèid an seòladh puist-dhealain agad fhoillseachadh. Tha * ris na raointean a tha riatanach