Fo sgàil Bheinn Ghulbain: Yeats agus a’ Ghaeilge

Yeats, bàrd mòr na Beurla à Èirinn, ach dè a bh’ aige ri ràdh mu Ghàidhlig na h-Èireann? Cunntas fiosrachail, ùidheil aig Alison Ní Dhorchaidhe ma dheidhinn. Fo sgàil Bheinn Ghulbain, agus Banrigh Meabh air mullach Chnocan-Riabhach, Gleann Sìth, dheasaich mi gnothaichean airson bùth-obrach ann an Gàidhlig na h-Èireann a thoirt seachad.  Thàinig daoine bho fhad…

Bàrdachd | Laoidh an Tràchdais

Latha dhuinn an Ceàrnag Sheòrais, Ag amharc air na Dàiltean mòra, Bu chuideachd chaomh is bu dhòigheil dhuinn, Air chèilidh ri fìon ’s a’ gabhail rainn. Dùn Èideann dìleach, ùmhlachd, àilleant’ Sràidean trang le daoin’ gun àireamh, Goirealaich, cabadaich, caigealadh, donnalaich A’ taomadh air ar cluasan gu cunbhalach. Mar bhreisleach na h-oidhche thàinig e romhainn;…