Lèirmheas leabhair | Caogad san Fhàsach

Tha Caogad san Fhàsach, an cruinneachadh ùr de sgeulachdan goirid leis an ùghdar aithinichte Dòmhnall Iain MacÌomhair, taitneach tlachdmhor ri leughadh, agus cuspairean nan sgeul a’ suathadh thar cogaidh, litreachais, dàin mhic an duine agus ioma nì eile. À measg an trusaidh, tha feadhainn shean shubhach a dh’fhidir solas an latha cheana, agus feadhainn taghta eile a tha ùr dhuinn, ach iad uile ag ìtealaich à mac-meanmna an sàr-sgrìobhaiche seo.

Leugh an còrr de “Lèirmheas leabhair | Caogad san Fhàsach”

Share