Leòntan ’s Leotards | Alba v Sasainn aig Glaschu 2014

‘S e aon de na gearanan a chluinneas tu mu Gheamaichean a’ Cho-fhlaitheis (agus tha gu leòr dhiubh ann) nach bi na farpaisich as fheàrr san t-saoghal uile an làthair. Mur robh na dùthchannan aca fo smachd Bhreatainn aig aon àm, chan fhaigheadh iad cuireadh thighinn a Ghlaschu 2014. ‘S e suidheachadh car neònach a…

10 Òrain | An t-Ògmhios

A’ gabhail a-steach duais Clàr Albannach na Bliadhna, Cupa na Cruinne agus tionndadh jazz air Loch Lomond, tha Calum MacConaill air ais le taghadh eile de na h-òrain as fheàrr leis a’ mhìos seo.   1. BOBBY WOMACK – Across 110th Street Chan urrainn dhomh tòiseachadh an àite sam bith eile. Às dèidh na naidheachdan…

Lèirmheas Film | Fading Gigolo

Dh’fhaoidte nach aithne dhut an t-ainm John Turturro, ach ’s cinnteach gum bi thu air fhaicinn. Mar as àbhaist, cha bhi e a’ cluich na prìomh phàirt (b’ esan Jesus Quintata ann an The Big Lebowski agus Pete Hogwallop ann an O Brother, Where Art Thou?) agus chanadh tu gur e cleasaiche caractair a th’…

Snàmh a-muigh san Fhraing

    Bha mi a-riamh dèidheil air snàmh a-muigh sa mhuir, no ann an loch no abhainn. A’ fàs suas san Òban, sin a’ chiad rud a dhèanamaid nuair a bhiodh a’ ghrian a’ dearrsadh – a’ dol do na tràighean a bha faisg oirnn sa bhaile, suas gu Mòrar, no a-null a Mhuile. Ged a…