Moireach air a mhilleadh

Bha againn ri feitheamh seachdad bliadhna’s a seachd mus do bhuannaich Breatannach an tiotal mòr aig Wimbledon a-rithist, ach a-nis, feumaidh sinn cunntadh bhon toiseach aon uair eile. A h-uile duine còmhla, 1…