Snàmh a-muigh san Fhraing

    Bha mi a-riamh dèidheil air snàmh a-muigh sa mhuir, no ann an loch no abhainn. A’ fàs suas san Òban, sin a’ chiad rud a dhèanamaid nuair a bhiodh a’ ghrian a’ dearrsadh – a’ dol do na tràighean a bha faisg oirnn sa bhaile, suas gu Mòrar, no a-null a Mhuile. Ged a…

Oidhche ann am Berlin

A bharrachd air a bhith na phrìomh-bhaile dhan a’ Ghearmailt, tha mi den bheachd (coltach ri iomadh neach eile) gur ann am Berlin a tha a’ bheatha-oidhche as fheàrr anns an Roinn Eòrpa. Chan eil gainnead de bhàraichean is chlubaichean a tha fosgailte gu èirigh na grèine agus a’ tairgsinn a h-uile seòrsa de cheòl,…

Gàidhealtachd Bhulgaria

Chuir mise seachad mìos as t-samhradh a’ siubhail feadh Bhulgaria, am fìor ear-dheas na h-Eòrpa. Tha Bulgaria furasta gu leòr a ruigsinn, is iomadach itealan ‘buidseatach’ a tha a’ dol gu costa a’ Chuain Dhuibh no chun nam bailtean as motha. Bha mi fhìn gus cola-deug a chur seachad ag ionnsachadh Beurla do chlann Roma gun…

An t-Eilean Ròdach / Rhode Island, na Stàitean Aonaichte

Dachaigh saorsa adhraidh ann an Aimearaga (agus an taigh-adhraidh Iùdhach as sine ann an Aimeireaga a Tuath), tùs-àite a’ Chabhlaich Aimeireaganaich, ciad cholonaidh gus saorsa a ghairm bho Bheatainn, agus tè dhen dà stàit (le’r caraidean an Connecticut) nach do dhaingnich an 18mh ath-leasachadh (a’ toirmisg deoch-làidir) san dùthaich air fad. An t-aon àite san…